Jaciments Ibers

El recinte emmurallat de La Moleta domina la zona sud de la Serra del Montsià. Pertanyent a la tribu ibèrica dels Ilercavons, controlava bona part de la desembocadura de l’Ebre. Durant la seva ocupació, al llarg dels segles VII-II aC, va ser un important punt d’intercanvi de productes de luxe amb diferents pobles de la Mediterrània.

Les característiques del seu sistema urbanístic, definit per un nucli tancat amb carrers de circumval·lació i uns sistemes defensius monumentals, fa pensar que la gent que hi habitava eren, principalment, caps o cabdills de la tribu que controlaven els excedents de la zona, sobretot cereals, per al seu intercanvi. Els materials arqueològics procedents de l’assentament s’exposen al Centre d’Interpretació de la Casa O’Connor a Alcanar i al Museu Comarcal del Montsià.

La Moleta del Remei forma part de la Ruta dels Ibers del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

13-moleta remei
13-moleta des aire